Chương trình học Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm dành cho đối tượng nào?

Chương trình đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là lựa chọn phổ biến cho nhiều thí sinh quan tâm đến việc chuyển đổi ngành nghề. Vậy, những đối tượng nào có thể đăng ký tham gia? Tìm hiểu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật […]

Thời gian đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm Pasteur TP.HCM khóa 2019

Thời gian đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm Pasteur TP.HCM được áp dụng cụ thể đối với từng đối tượng, đảm bảo những chuẩn đầu ra cần thiết cho sinh viên Hồ sơ tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm TP.HCM 2019 cần những gì? Đối tượng hoc Văn bằng […]