Category Archives: Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học

Tuyển sinh Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh Y học TP.HCM năm 2018

Không ít người đã lựa chọn học Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh Y học như một hướng đi phát triển tương lai, do đó, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM thông báo chiêu sinh cho các lớp mới năm 2018.  Thông tin quy chế tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Y học cổ […]