Category Archives: Liên Thông Cao đẳng Vật Lý Trị Liệu & PHCN

Thời gian đào tạo hệ Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu TP.HCM

Thời gian đào tạo cho các đối tượng học Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu TP.HCM đã nhanh chóng được điều chỉnh cho từng nhóm thí sinh, giúp sinh viên được đảm bảo được chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu cần […]

Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu cần những điều kiện gì?

Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu cần những điều kiện gì? Người học chỉ bắt buộc ra trường Trung cấp nhóm nghề sức khỏe là có thể Liên thông cao đẳng kỹ thuật Vật lý trị liệu – Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM năm 2018. Liên thông Cao đẳng Kỹ […]

Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu học ở đâu?

Em đã có bằng Trung cấp chuyên ngành Vật lý trị liệu và giờ muốn tiếp tục Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu nhưng không biết nên chọn Trường nào? Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin gải đáp thắc mắc “Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu nên chọn Trường nào?” của bạn Quân […]